022552373 djordjenatosevic@yahoo.com

Распоред звоњења - прва смена

Часови у трајању од 45 минута

1. час      7.30 – 8.15 часова
2. час      8.20 – 9.05 часова
3. час      9.10 – 9.55 часова
 
        велики одмор
 
4. час     10.15 – 11.00 часова
5. час     11.05 – 11.45 часова
6. час     11.50 – 12.30 часова
   7. час     12.35    – 13.15 часова

Часови у трајању од 30 минута

1. час      7.30 – 8.00 часова
2. час      8.05 – 8.35 часова
3. час      8.40 – 9.10 часова
 
        велики одмор
 
4. час     09.30 – 10.00 часова
5. час     10.05 – 10.35 часова
6. час     10.40 – 11.10 часова
7. час     11.15    – 11.45 часова

Распоред звоњења - друга смена​

Часови у трајању од 45 минута

1. час      13.30 – 14.15 часова
2. час      14.20 – 15.05 часова
3. час      15.10 – 15.55 часова
 
        велики одмор
 
4. час     16.15 – 17.00 часова
5. час     17.05 – 17.45 часова
6. час     17.50 – 18.30 часова
   7. час     18.35    – 19.15 часова

Часови у трајању од 30 минута

1. час      13.30 – 14.00 часова
2. час      14.05 – 14.35 часова
3. час      14.40 – 15.10 часова
 
        велики одмор
 
4. час     15.30 – 16.00 часова
5. час     16.05 – 16.35 часова
6. час     16.40 – 17.10 часова
7. час     17.15    – 17.45 часова