Телефон

022/552-373

Мејл адреса

djordjenatosevic@yahoo.com

Запослени

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Ајбек Маја – професор ликовне културе
Банда Миљана- професор правне групе предмета
Берић Бојана – професор географије
Блануша Владимир – доктор медицине, наставник дерматологије и анатомије
Брзак Гордана – професор српског језика и књижевности,
Вујиновић Олгица – наставник практичне наставе(текстил)
Вукмирица Лидија –  наставник практичне наставе(кувари)
Вулета Јелена – професор немачког језика
Гелић Недељко – професор математике
Горјановић Емилија – професор српског језика и књижевности
Грбић Ивана – професор практичне наставе(фризери)
Димитров Гордана – професор економске групе предмета
Домоњи Драгана – професор економске групе предмета, рачунарства и информатике
Дрча Бранислав – професор рачунарства и информатике
Милошевић Александра – професор математике
Ђођевић Наташа – професор енглеског језика
Жунић Оља – професор економске групе предмета
Јагодић Мирослав – професор физичког васпитања
Јањић Срђана – професор економске групе предмета
Јањушевић Драгана – професор српског језика и књижевности
Јерковић Гордана – професор историје
Гак Маја – професор психологије
Кецман Милица – наставник практичне наставе (кувари)
Ковачевић Нада- професор практичне наставе (кувари)
Коралија Јасмина – наставник практичне наставе
Косановић Ратко – професор филозофије
Кркобабић Мирослав – професор економске групе предмета
Вујиновић Олгица- професор практичне наставе
Маглов-Маљковић Александра – професор естетике
Марчета Весна – наставник практичне наставе (фризери)
Ћурчић Љиљана- професор физике
Мељник Светлана – професор економске групе предмета
Милојица Момир – професор економске групе предмета
Мрђа Олгица – професор енглеског језика
Мудринић Дина – наставник практичне наставе (фризери)
Мудринић Гордана – професор економске групе предмета
Новаковић Мирјана – професор хемије
Обрадов- Котаранин Александра – професор српског језика и књижевности

 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Директор: Елијана Мандић
Секретар: Љиљана Бодрожић
Шеф рачуноводства: Слободанка Марчетић
Референт за правне и административне послове: Љубица Чубрило
Педагог: Станислава Јовановић
Психолог: Анка Акик и Наташа Танић
Библиотекари: Слободанка Хаџић и Ратко Косановић

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

 

Техничар одржавања информационих технологија: Зоран Димитров
Спремачице: Милена Томић, Невенка Лајбеншпергер, Драгана Роквић, Душанка Цвјетићанин,Милица Комленић

Домар: Милан Винчић

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Павловић Милана – професор српског језика и књижевности
Петковић Мирослав – професор географије
Петровић Милица – професор биологије
Полуга Биљана – наставник стручних предмета(конобар и кувар)
Поповић Татјана – професор немачког језика
Пуђа Јелена – професор економске групе предмета
Равњак Радмила – професор економске групе предметапредмета
Рагаји Ана – професор историје
Радић Милица – професор енглеског језика
Радојчић Миљана – професор туристичке групе предмета
Вученовић Татјана – професор математике
Ристић Биљана – професор економске групе предмета
Савановић Зорица – професор економске групе предмета
Савић Бранка – професор текстилне групе предмета
Тодорић Дејана – професор текстилне групе предмета
Топаловић Ивана – професор верске наставе
Тривунџа Смиљка – наставник практичне наставе (текстил)
Ћалић Душица – професор руског језика
Филиповић Драган – професор пословне информатике
Хаџић Слободанка – професор комерцијалног познавања робе, исхране и познавања препарата
Цвишић Љубица – наставник практичне наставе (конобари)
Чинку Нада – професор физичког васпитања
Шкорић Младен – професор музичке културе
Шкрбић Наташа – професор социологије