022552373 djordjenatosevic@yahoo.com

Запослени

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Ајбек Маја – наставник ликовне културе
Банда Миљана- наставник правне групе предмета
Берић Бојана – наставник географије
Блануша Владимир – доктор медицине, наставник дерматологије и анатомије
Вујиновић Олгица – наставник практичне наставе(текстил)
Вукмирица Лидија –  наставник практичне наставе(кувари)
Вулета Јелена – наставник немачког језика                                            Вученовић Татјана – наставник математике                                                     Грбић Слађана – наставник практичне наставе (текстил)
Гелић Недељко – наставник математике
Горјановић Емилија – наставник српског језика и књижевности
Грбић Ивана – наставник практичне наставе(фризери)
Димитров Гордана – наставник економске групе предмета
Дрча Бранислав – наставник рачунарства и информатике
Ђођевић Наташа – наставник енглеског језика
Жунић Оља – наставник економске групе предмета
Јањић Срђана – наставник економске групе предмета
Јањушевић Драгана – наставник српског језика и књижевности
Јерковић Гордана – наставник историје
Кецман Милица – наставник практичне наставе (кувари)
Ковачевић Нада- наставник практичне наставе (кувари)
Коралија Јасмина – наставник практичне наставе
Косановић Ратко – наставник филозофије                                                      Костић Маја – наставник текстилне групе предмета                                  Клисура Милица – наставник хемије
Кркобабић Мирослав – наставник економске групе предмета
Вујиновић Олгица- наставник практичне наставе
Маглов-Маљковић Александра – наставник естетике
Марчета Весна – наставник практичне наставе (фризери)
Мељник Светлана – наставник економске групе предмета
Милојица Момир – наставник економске групе предмета Младеновић Драгана – наставник економске групе предмета, рачунарства и информатике
Мрђа Олгица – наставник енглеског језика
Мудринић Дина – наставник практичне наставе (фризери)
Мудринић Гордана – наставник економске групе предмета
Новаковић Мирјана – наставник хемије
Обрадов- Котаранин Александра – наставник српског језика и књижевности

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Директор: Елијана Мандић
Секретар: Љиљана Бодрожић
Шеф рачуноводства: Слободанка Марчетић
Референт за правне и административне послове: Виолета Ралић
Педагог: Станислава Јовановић
Психолог: Дуња Борић
Библиотекари: Душица Ћалић

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Техничар одржавања информационих технологија: Зоран Димитров
Спремачице:  Невенка Лајбеншпергер, Драгана Роквић, Душанка Цвјетићанин,Милица Комленић, Зденка Десница

Домар: Милан Винчић

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Павловић Милана – наставник српског језика и књижевности
Петковић Мирослав – наставникгеографије
Петровић Милица – наставник биологије
Полуга Биљана – наставник стручних предмета(конобар и кувар)
Пуђа Јелена – наставник економске групе предмета
Равњак Радмила – наставник економске групе предмета предмета
Рагаји Ана – наставник историје
Радић Милица – наставник енглеског језика
Радојчић Миљана – наставник туристичке групе предмета
Ристић Биљана – наставник економске групе предмета
Савановић Зорица – наставник економске групе предмета
Савић Бранка – наставник текстилне групе предмета
Топаловић Ивана – наставник верске наставе
Тривунџа Смиљка – наставник практичне наставе (текстил)
Ћалић Душица – наставник руског језика
Филиповић Драган – наставник пословне информатике
Цвишић Љубица – наставник практичне наставе (конобари)
Чинку Нада – наставник физичког васпитања
Шкорић Младен – наставник музичке културе
Шкрбић Наташа – наставник социологије