022552373 djordjenatosevic@yahoo.com

Туристичко-хотелијерски техничар

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам
Трајање школовања: 4 године  

       Туристички техничар је занимање које је намењено ученицима немирног духа који воле да путују и упознају непознато, који су комуникативни, креативни и воле стране језике.
По завршетку школовања туристички техничар обавља послове у туристичкој агенцији и ради послове на рецепцији.
Туристички техничар врши следеће активности:
      – припрема туристичке услуге
      – израђује туристичке услуге
      – пласира на тржиште туристичке услуге
      – продаје туристичке услуге
      – прати реализацију туристичких услуга
      – обрачунава туристичке услуге
      – услужује госте у хотелу
      – комуницира са гостима и клијентима на страном језику.

       Овај образовни профил вам омогућава да радите у туристичким агенцијама, хотелима и уопште у туризму, али вам даје и могућност да упишете многе факултете (туристички, филолошки, филозофски, правни..).

Стручне квалификације

       Tреба савесно, одговорно и уредно да обавља послове, даиспољава љубазност, комуникативност, ненаметљивост, предузимљивост и флексибилност, да ефикасно организује време, да испољава позитиван однос према светској и европској културолошкој и лингвистичкој разноликости.

Опис послова

       Туристички техничари организују и продају туристичке аранжмане, продају и посредују у продаји угоститељских и туристичких услуга и организују боравак и путовања туриста на многе дестинације. Они организују и превоз путника до одређених дестинација. Приликом путовања у иносранство посредују у прибављању путних исправа и виза потребних за прелаз границе и боравак у иностранству. Организују и туристичке водиче. Посао туристичког техничара је и рекламирање властитих услуга. Организују представљање властитих путних аранжмана брошурама, плакатима, лецима, рекламама и  другим облицима.

Радни услови

       Они највећи део радног времена проводе седећи у путничкој агенцији. Разговарају са клијентима или прорачунавају цене и састављају туристичке аранжмане. Контактирају с хотелима, добијају податке и организују услуге превоза

Оспособљавање и запошљавање

       Туристички техничари када заврше школовање раде у туристичким агенцијама и хотелима, припремају, израђују и продају турустичке услуге, прате, реализују и обрачунавају туристичке услуге, услужују госте у хотелу, комуницирају са гостима и клијентима и на страним језицима.

Пожељне особине

       Туристички техничари треба да поседују следеће особине: тачност, стрпљење, толерантност, комуникативност, уредност, љубазност, истрајност и наравно поседовање опште културе. Нужно је и добро владање барем једним светским језиком.

       Туристички техничар је четворогодишњи образовни профил у оквиру којег се настава одвија према утврђеном плану и програму Министарства просвете. Стручним предметима, чији број расте током школовања, ученици стичу применљива знања која имају прилику да увежбавају и реализују на практичној настави. Сарадњом са туристичким агенцијама и хотелима омогућавамо нашим ученицима да своја знања употпуне квалитетним практичним радом у стварном пословном окружењу. Успешним савладавањем општеобразовних предмета међу којима су и два страна језика, наши ученици стичу довољно широко опште образовање чиме им се отварају могућности даљег школовања на већини  државних или приватних факултета.

Наставни план и програм  можете преузети овде