022552373 djordjenatosevic@yahoo.com

Модни кројач - дуално образовање

Подручје рада: Текстилство и кожарство
Трајање школовања: 3 године 

       На смеру Модни кројач, ученици се оспособљавају да реализују одевне предмете од идеје до готовог производа.
Један део школовања одвија се у школи, а други у компанији која сарађује са школом.
      Осим знања и вештина које повећавају шансе да се запосле одмах после завршетка школовања, ученици кроз обавезан предмет, предузетништво су оспособљени за покретање сопственог бизниса.

Подручје рада

          * трговина на велико и мало
          * производна и услужна предузећа
           * спољнотрговинска предузећа
           * послови шпедиције и др.
По завршетку, поред сигурног запослења, ученици имају могућност наставка школовања.

Наставни план и програм  можете преузети овде – модни кројач

Наставни план и програм  можете преузети овде – индустријски кројач