022552373 djordjenatosevic@yahoo.com

Кувар

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам
Трајање школовања: 3 године 

            Избором овог профила, ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима угоститељских послова, а првенствено у области куварства. У оквиру школе ученици своја теоријска знања допуњују праксом.
            Познато је да се све више ученика уписује за школовање за ово занимањe, јер је диплома кувара веома цењена код нас и у Европи и на неки начин чини излазну визу за рад у иностранству.
            Након три године школовања ученици ће овладати знањима и вештинама потребним за  самостално обављање послова кувара или за наставак школовања на високим школама.

Наставни план и програм  можете преузети овде