022552373 djordjenatosevic@yahoo.com

Конобар

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам. 
Трајање школовања: 3 године

       Занимање конобар спада у подручје рада угоститељства у трајању од три године. Основна делатност овог занимања је у услуживању гостију у разним угоститељским објектима. Ово занимање од ученика захтева способности и особине као што су: љубазност, правилно држање тела, уредност, комуникативност, културно опхођење, стрпљивост, толератност и приличну педантност.
       Наши ученици конобари су често ангажовани за све културне и јавне манифестације у граду и свој посао обављају веома професионално.
       У току школовања ученици конобари се оспособљавају и стичу знања и вештине из различитих области, а то су:
       *упознавање се угоститељским пословним јединица као што су: хотели, мотели, ресторани, гостионице, бифеи, кафане, крчме, кафе-ресторани и ресторани на превозним срествима,
       *упознавање са радном обућом и одећом услужног особља, личне и радне хигијене особља,
       *упознавање са врстама пића, винским картонима, припремљањем коктела,
       *упознају се са дочеком и пријемом гостију, услуживањем гостију, као и наплатом и испраћајем гостију,
       *упознају се са услуживањем на саобраћајним средствима: у вагон ресторанима, на броду, у авиону, аутобусу…

Наставни план и програм  можете преузети овде