ДОБРОДОШЛИ

Телефон

022/552-373

Мејл адреса

djordjenatosevic@yahoo.com

Јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка добара – интерактивних табли са пројектором.

Обавештење

Одлука о измени уговора

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности, обликовану по партијама Екскурзија ученика

ЈН бр. 1/2020

Одлука 1

Одлука 2

Одлука 3

Обавештење о обустави поступка

Набавка добара: рачунари и рачунарска опрема за опремање учионица.

Рок: 31.10.2019. године  до 12 часова.

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности

Набавка добара: рачунари и рачунарска опрема за опремање учионица.

Рок: 18.04.2019. године  до 12 часова.

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности