022552373 djordjenatosevic@yahoo.com

Индустријски кројач - дуално образовање

Подручје рада: Текстилство и кожарство
Трајање школовања: 3 године 

       На смеру Индустријски кројач, ученици се оспособљавају за припрему кројења предмета од текстила и коже на основу шаблона и за  израду предмета на основу техничке документације искројених предмета.
Један део школовања одвија се у школи, а други у компанији која сарађује са школом.
      Ученици после завршене школе, биће у могућности да раде у компанији коју су посећивали током школовања, а такође биће оспособљени да покрену сопствени бизнис. Ученици практичну наставу обављају у компанијама IGB Automotive у Инђији и HealthCare Europe у Руми.

Подручје рада

          * трговина на велико и мало
          * производна и услужна предузећа
           * спољнотрговинска предузећа
           * послови шпедиције и др.
По завршетку, поред сигурног запослења, ученици имају могућност наставка школовања.