022552373 djordjenatosevic@yahoo.com

Педагошка документа

Месечни план рада наставника

Глобални план рада наставника

Глобални план рада наставника – Модни кројач

Припрема за час

ИОП документација

Припрема за час са ИОП-ом

                                                          Уџбеници 2021/22.

Правилници

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених.

Правилник о раду школске установе.

Правилник о испитима у средњој школи.

Правилник о јавним набавкама.

Правилник о организацији и систематизацији послова.

Правилник о васпитно-дисциплинској  одговорности ученика.

Правилник о облачењу запослених и ученика.

Изабрани уџбеници

Правилник о изменама и допунама правилника о јавним набавкама.

Правилник о заштити података о личностиСтатут школе

Извештај о раду 2021.

Годишњи план 2022/23.

Развојни план 2018-2021.

Захтев за издавање дупликата дипломе

Завршни рачун 2021