ДОБРОДОШЛИ

Телефон

022/552-373

Мејл адреса

djordjenatosevic@yahoo.com

Педагошка документа

Месечни план рада наставника

Глобални план рада наставника

Глобални план рада наставника – Модни кројач

Припрема за час

ИОП документација

Припрема за час са ИОП-ом

                                                          Уџбеници 2021/22.

Правилници

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика.

Правилник о раду школске установе.

Правилник о испитима у средњој школи.

Правилник о јавним набавкама.

Правилник о васпитно-дисциплинској  одговорности ученика.

Правилник о облачењу запослених и ученика.

Изабрани уџбеници

Правилник о изменама и допунама правилника о јавним набавкама.Статут школе

Извештај о раду 2020.

Годишњи план 2020.

Развојни план 2018-2021.

Захтев за издавање дупликата дипломе

Завршни рачун 2020