Еко Туризам

0 Comments

Туризам се може сматрати једним од најзначајнијих друштвено-економских феномена.Његово брзо ширење има негативан утицај на животну средину и социо-културни утицај у многим областима. Стога је масовни туризам прошлост за туристичке земље које желе да развијају свој туризам на добар начин и обезбеде одрживост у будућности, због чега су алтернативни облици туризма суштинска оријентација за даљи развој туризма. Еко туризам је
стекао популарност као једна од мера за решавање негативних утицаја туризма на природу.

Едукација и обука садашњих и будућих туристичких и гастрономских менаџера је битан корак
у постизању циљева. Овај пројекат има две компоненте: подизање свести о природи и
мноштву питања одрживог развоја и учење које води одрживом развоју. Да би се повећао
учинак у овој приоритетној области, прво се мора ући у школске системе који проучавају
туризам и гастрономију.

Поред тога, при одлучивању о будућем занимању веома је важна конкурентност занимања на
тржишту рада и квалитетна припрема ученика за рад. Због тога се школе морају стално
прилагођавати потребама тржишта и уводити иновације у рад и праксу. Пројекат води средња школа ,,Др Ђорђе Натошевић” из Инђије, а партнер нам је средња школа за гостинство ин туризем Раденци, Словенија. У пројекту учествује 20 ученика из Србије и Словеније и 5 наставника из Србије и Словеније (Јелена Вулета, Момир Милојица, Нада
Ковачевић, Дарја Златник, Елвира Штрумпф и Бојана Флегар).
Пројекат се састоји из три фазе: припреме, имплементације и евалуације/ дисеминације.

У оквиру пројекта, учесници ће имати задатак да припреме еколошки туристички аранжман за
посету Словенији и Србији и да на крају израде вишејезични водич за одрживи туризам и
гастрономију у електронској верзији.

Eco Tourism - srb
Eco Tourism - en
Eco Tourism - slo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts