022552373 djordjenatosevic@yahoo.com

Обавештење o добијању информација

УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЉИ/ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ И ЗАПОСЛЕНИ
СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ ДОБИТИ СВАКОГА ДАНА НА 
ТЕЛЕФОН ШКОЛЕ 022/552-373 (  СЕКРЕТАРИЈАТ  ) ИЛИ
НА ТЕЛЕФОН ДИРЕКТОРА 064/11-83-238 OD 08.00-12.00 ČASOVA
ИЛИ ПРЕКО EMAIL ШКОЛЕ: djordjenatosevic@yahoo.com
 
ОСОБЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ :
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ЗАПОСЛЕНИ У СЕКРЕТАРИЈАТУ