022552373 djordjenatosevic@yahoo.com

ЈАВНА НАБАВКА – РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОПРЕМАЊЕ УЧИОНИЦА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2019

Позив за достављање документације и текст конкурса јавне набавке можете прочитати на следећој адреси:

Јавне набавке