Телефон

022/552-373

Мејл адреса

djordjenatosevic@yahoo.com

Одлука о додели уговора јавне набавке мале вредности – добра, набавка рачунара и рачунарске опреме за опремање учионица, Инђија, редни број 1/2019.