1. децембар-годишњица оснивања Краљевине СХС

0 Comments

1. децембар - годишњица оснивања Краљевине СХС

1722607.jpg

Прва заједничка држава Јужних Словена проглашена је на данашњи дан пре 95 година, 1. децембра 1918. године.Звала се Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, да би 1929. године променила име у Краљевина Југославија. Конкретни договор о уједињењу Јужних Словена постигнут је на Крфу, где је 1917. донета Крфска декларација.Пошто је у Новом Саду Велика народна скупштина претходно 25. новембра 1918. године донела одлуку о присаједињењу Краљевини Србији, а дан раније 24. новембра и Скупштина Срема у Руми, у нову заједничку држави образовану 1. децембра 1918. године, Војводина је ступила као саставни део Србије.Такође, крајем новембра, Подгоричка скупштина донела је одлуку о припајању Црне Горе Краљевини Србији.Тако је 1. децембра 1918. године регент (од 1921. краљ) Александар Карађорђевић у палати Крсмановић, на Теразијама у Београду, прогласио стварање нове државе - Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.Године 1929. земљу је краљ Александар преименовао у Краљевину Југославију, што је само био доследни наставак изворне концепције с којом је 1918. године и образована заједничка држава, и што је такође било унето у Устав из 1921. године, познат као "Видовдански" - концепције интегралног југословенства - односно уверења да је реч о једном троименом народу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts