СШ ,,Др Ђорђе Натошевић" Инђија

Телефон

022/552-373

Мејл адреса

djordjenatosevic@yahoo.com

Јавне набавке

Набавка добара: рачунари и рачунарска опрема за опремање учионица.

Рок: 31.10.2019. године  до 12 часова.

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности

Набавка добара: рачунари и рачунарска опрема за опремање учионица.

Рок: 18.04.2019. године  до 12 часова.

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности